Drukuj

 

System jakości

 

 

Polityka Jakości

 

Nasze działania ukierunkowane są na osiąganie satysfakcji naszych Klientów, która jest dla nas największą motywacją do ciągłej poprawy jakości usług. Nadrzędnym celem działania Laboratorium jest dostarczanie wiarygodnych wyników prowadzonych badań, zgodnie z ustaleniami z klientem co do terminu wykonania i stosowanych metod badawczych. Wzrastające wymagania naszych Klientów spełniamy poprzez ciągłe doskonalenie procesów oraz systemu zarządzania. Staramy się zaspokoić ich oczekiwania poprzez kompleksową i terminową obsługę zleceń. Identyfikujemy i spełniamy wymagania prawne dotyczące realizowanych usług. W celu potwierdzenia wiarygodności otrzymanych wyników badań bierzemy udział w badaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez renomowane i akredytowane jednostki zagraniczne i krajowe.

Pracownicy laboratorium mają odpowiednie wykształcenie i doświadczenie oraz stale podnoszą kwalifikacje potrzebne do wykonywania swoich zadań.

Posiadamy certyfikat akredytacji, który potwierdza spełnienie wymagań zawartych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Badania wykonujemy z zachowaniem zasad dobrej praktyki oraz wytycznych normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.Utrzymujemy i doskonalimy zintegrowany system zarządzania utworzony w oparciu o normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz ISO 9001:2015.

Zapewniamy ochronę poufnych informacji o Klientach oraz ochronę praw ich własności. Usługi dla Klienta wykonywane są w sposób niezależny i bezstronny.

Nie ulegamy żadnym naciskom finansowym ani nie angażujemy się w działalność, która mogłaby podważyć naszą bezstronność w wykonywaniu badań.

Dążymy do wypracowania partnerskich form współpracy z naszymi wykonawcami zewnętrznymi.


 

Badania biegłości - PT