Drukuj

Specjalizujemy się w wykonywaniu analiz próbek środowiskowych na zawartość substancji ropopochodnych (TPH), monopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (BTEX), wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) oraz metali ciężkich.

 

Na życzenie Klienta dostarczamy pojemniki do poboru próbek wraz z instrukcją opisującą prawidłowy pobór próbek. Udzielmy również porad w zakresie ochrony środowiska oraz pomagamy w interpretacji uzyskanych wyników analiz. Dysponujemy wysoko kwalifikowaną, kompetentną kadrą oraz nowoczesną aparaturą analityczną, co umożliwia nam przeprowadzenie rutynowych analiz a także niestandardowych badań.

Badania wykonywane są zgodnie z w pełni udokumentowanymi metodami i procedurami badawczymi, w oparciu o wymagania norm europejskich i międzynarodowych. Badania wykonujemy z zachowaniem zasad dobrej praktyki oraz wytycznych normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

 

Zakres usług:

 

Monitoring środowiska

Wykonywanie badań i ocena stanu środowiska w celu obserwacji zachodzących w nim zmian. Pobieranie i badanie próbek środowiskowych: a) gleby i osadów, b) ścieków, wód powierzchniowych i podziemnych w zakresie określonym przez stosowne rozporządzenia.

Badania

Odpadów, próbek pochodzenia roślinnego. Badania wykonujemy z zachowaniem zasad dobrej praktyki oraz wytycznych normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Prace badawcze

w zakresie degradacji substancji chemicznych stanowiących zanieczyszczenie, obecnych w środowisku wodno-gruntowym oraz w ściekach.

Raporty, opracowania

dotyczące wykonanych prac środowiskowych i prac badawczych.

Opinie, konsultacje, doradztwo

z zakresu ochrony środowiska, interpretacja uzyskanych wyników analiz.

Obsługa

w zakresie akredytowanego pobierania próbek..