ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław

 lab@dmlaboratorium.pl       +48 722 15 26 51

Certyfikaty

 

System jakości

 

  • Utrzymujemy i doskonalimy zintegrowany system zarządzania utworzony w oparciu o normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz ISO 9001:2015 
  • Skuteczne wdrożenie oraz funkcjonowanie systemów zarządzania zostało potwierdzone przez niezależne jednostki akredytujące (Polskie Centrum Akredytacji) i certyfikujące ( Lloyd's Register Polska Sp. z o.o.)

 

Badania biegłości - PT

 

  • W celu zapewnienia oraz podnoszenia jakości świadczonych usług bierzemy udział w porównaniach międzylaboratoryjnych oraz badaniach biegłości organizowanych przez jednostki zagraniczne oraz krajowe. Posiadamy również różnorodne certyfikowane materiały odniesienia, których analiza w czasie rutynowych pomiarów próbek, jest wykorzystywana do sterowania jakością badań w laboratorium.

 

 

DM Laboratorium Analiz Środowiskowych

to akredytowane laboratorium, które świadczy usługi w zakresie prac badawczych i rozwojowych  w dziedzinie nauk przyrodniczych, chemicznych oraz ochrony środowiska.

 

Dane adresowe

 ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław

 

Kontakt

 +48 722 15 26 51

 lab@dmlaboratorium.pl

 dorota.przado@dmlaboratorium.pl